<Русенско изложение на земеделска, автомобилна, индустриална и електронна техника - История

ИСТОРИЯ

     Русенското изложение на земеделска и автомобилна техника се провежда ежегодно през месец май. То започва през 1999 година като самостоятелна изява на регионалния дилър на Ванто Трейд Ауто – фирма “Ника” – вносител на земеделските машини NEW HOLLAND.

     Отчитайки положителните страни организаторите от Аграрно-индустриалния факултет на Русенския университет ”Ангел Кънчев” /тогава факултет по „Механизация на селското стопанство”/ поканват през следващите години и фирмите: Рапид КБ ООД – официален представител и вносител на CLAAS; Римекс инженеринг АД - официален представител и вносител на CASE; Фермер 2000 ЕООД - официален представител и вносител на MASSEY FERGUSON; Мегатрон ЕАД - официален представител и вносител на JOHN DEERE. Изложението е само за земеделска техника.

     През 2002 година се привличат за участие още няколко фирми – вносители и дистрибутори на земеделска техника, а също така и български, фирми производители на земеделска техника. По предложение на Транспортния факултет на Русенския университет ”Ангел Кънчев” се поканват и вносители на автомобили. По този начин изложението се разраства и в него вече участват около 20 фирми. През годините организаторите от факултетите: Аграрно-индустриален и Транспортен засилват рекламната дейност, поканват се за участие още фирми и от други браншове, свързани със земеделието, отчитайки и това че в Русенския университет се намира единственият в страната факултет за обучение на инженерни кадри за земеделието.

     През 2006 година като съорганизатори участват и Област – Русе, Община – Русе; Съюза на учените. Съорганизатори са Националната служба за съвети в земеделието, Контролно техническата инспекция, Националния център за аграрни науки, Стопанската камара. Русенското Изложението на земеделска и автомобилна техника се проведе под патронажа и с участието на: г-н Ивайло Калфин – Зам. министър-председател и Министър на външните работи. Изложението достигна ново ниво и поппулярност и бе посетено от над 5 000 души. Участваха 94 фирми, научни институти и организации. За пръв път се издава и Каталог на изложението.

     През 2006 година в Русенското изложение участваха фирмите-вносители и дистрибутори на техника – Рапид КБ ООД; Ванто Трейд Ауто АД; Мегатрон ЕАД; Римекс инженеринг АД; Фермер 2000 ЕООД; Бри Варна ООД; Оптиком ООД; СД Съдружие Стойчеви 57-65; Агромашинаимпекс-София; Агромашина-София ЕООД; Бултрекс ООД; Щил и др. Разшири се и участието на фирми- производители на земеделска техника, както и фирми, занимаващи се със семепроизводство и посадъчен материал; търговия с препарати и средства за растителна защита; предлагащи мобилна, стационарна, диагностична, ремонтна, малогабаритна, обработваща и спомагателна техника за растениевъдството, животновъдството и обработващата и преработващата промишленост и др. В изложението участваха за пръв път научни институти, организации, сдружения, сред които Национален център за аграрни науки; Институт по мелиорации и механизация- София; Индустриален клъстър “Селскостопанска техника”, Сдружение на производителите на земеделска техника, Институт по земеделие и семезнание “Образцов чифлик”; Областна служба за съвети в земеделието; Контролно техническа инспекция; Център за кариерно развитие; Център за изпитване на земеделска, горска техника и резервни части-Русе; Регионална дирекция по селекция и репродукция в животновъдството-Русе и др. Представена бе и изложба на Регионалния исторически музей-отдел “Природа” от над 50 вида – препарирани птици и животни. Посетителите на изложението се запознаха и с най-новите модели на леки, лекотоварни, автомобили с повишена проходимост и специализирани товарни автомобили от известните марки - Ford, Volvo, Iveco, Toyota, Renault, Nissan, Peugeot, KiA, Seat, Skoda, VW, Audi, УАЗ, Dacia, Isuzu, Suzuki, Mudan, Wuling и др. Щандове представиха и катедри от различни факултети на университета, към които бе проявен голям интерес. Дните по време на изложението са наситени с много изяви: срещи, дискусии, разговори, презентации, състезания, концертни програми и др.

     През 2007 година Специализираното Русенско изложение достигна своеобразен връх. В него участваха 152 фирми от цялата страна и то бе посетено и от над 7000 души. За пръв път участваха фирми от Румъния, Турция, Русия, Словакия. По този начин Изложението придоби нови измерения и прерасна в международно. То бе открито от председателя на Организационния комитет г-н Ивайло Калфин – Зам. министър-председател и Министър на външните работи, Зам. Министъра на Министерството на земеделието и продоволствието – г-жа Светла Бъчварова, Областните управители на Русенска и Разградска области – г-жа Мария Димова и г-н Наско Анастасов, кмета на Община Русе – г-н Божидар Йотов, генералния консул на Русия – г-н Михаил Трушин. На откриването присъстваха още: 7 членна делегация от Румънски бизнесмени водени от председателя на стопанската камара в област Александрия – г-н Мартин Никулча; кметове на Общини; Председатели, Директори, Президенти на институции, асоциации, организации и фирми и др. За гостите и участниците бе представена богата развлекателна програма с участието на естрадните изпълнители – Мими Иванова и Развигор Попов, Русенския духов оркестър, състави на Общински младежки дом – Русе и Център за работа с деца – Русе, Студентски танцов ансамбъл и др. Проведоха се много срещи, дискусии, семинари, кръгли маси, презентации и др. с участието на представители на Министерството на земеделието и продоволствието, експерти, представители на водещи фирми, застрахователни компании и др.

     Десетото юбилейно издание на Русенското изложение на земеделска и автомобилна техника се проведе от 14 до 17 май 2008г., и беше открито от г-н Сергей Станишев – Министър-председател на Република България. Чрез областните земеделски служби и други областни структури и организации бяха поканени земеделски производители, арендатори, стопани, фирми и др. от цялата страна. При откриване на Юбилейното изложение присъстваха много гости: г-н Сергей Станишев – Министър-председател на Република България; г-жа Емел Етем – Зам. министър-председател и министър на извънредните ситуации, г-жа Светла Бъчварова – Зам.министър на Земеделието и продоволствието; Областния управител на Русенска област – г-жа Мария Димова, кмета на Община Русе – г-н Божидар Йотов, народни представители; кметове; директори на учреждения, институти и организации и др.

     Eдинадесетото специализирано изложение се проведе традиционно през периода 13 – 16 май 2009 г и тоново бе открито от високопоставени гости, министри, заместник министри и народни представители. Увеличи се присъствието на фирмите изложители от Русия, Украйна, Румъния, Турция, Унгария и др.
     По време на Дванадесетото специализирано изложение през периода 11 – 15 май 2010 г. и бе открит Корпус 2 на Русенски университет от министър председателя на Република България г-н Бойко Борисов в присъствието на високопоставени гости, министри, заместник министри и народни представители. Беше отбелязан и юбилеят на катедра "Промишлен дизайн" - 25 години обучение по промишлен дизайн в Русенския университет.

     В следващата 2011 година в тринадесетото си издание Изложението на земеделска и автомобилна техника в Русенския университет разшири спектъра си с присъствието на производители на заваръчна и наваръчна техника, както и на средства за автоматизация. Специален акцент е поставен върху ICT-бранша с фирми, които се занимават с електронна, компютърна, телекомуникационна и осветителна техника.

     Водеща тема на четиринадесетото издание на традиционното изложение на Русенския университет бяха зелените технологии и екологичният бизнес. Форумът стартира под новата марка „Русенско изложение“. Наред с традиционното представяне на водещи инженерни решения в земеделската и транспортната техника, беше открит специализиран панаир на Електронна, компютърна и управляваща техника, на който представиха и възобновяемите енергийни технологии. В дните на изложението се проведоха Втората научна конференция „Електромобили“ и „Кръгла маса за висшето образование по Електромобили“. Екологичен фокус на изложението бяха Международната конференция по инициатива и с водещата роля на German Water Partnership „Водният сектор в България – състояние, проблеми, перспективи“, и изложението на 25 компании и групи от Германското партньорство по водите, представящи екологични индустрии, съоръжения и технологии за водния сектор, за пречистване на въздух, води и почви.

     Специален акцент в програмата на петнадесетото Русенско изложение, проведено от 9 до 11 май 2013 г. беше Националният семинар „Светодиодното осветление“, който е организиран от Националният комитет по осветление в България, Съюза на учените, НТС на енергетиците, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, група „Цвят“ в България и др. Наред с традиционното представяне на водещи инженерни решения в земеделската и транспортната техника, за втора година беше проведен и специализиран панаир на електронна, управляваща, компютърна и телекомуникационна техника.

     За шестнайсетте си години развитие Русенското изложение се превърна в интелектуална борса за обем на технологични идеи във все по-разширяващ се спектър от индустрии. През 2014 г. за първи път в него се включиха и фирми от сферата на машиностроенето, наред с целия спектър на обработващата техника за земеделието, прикачен инвентар, средства за растителна защита, градинска техника, напоителни системи и други стоки и услуги за селскостопанското производство.

     Картини с „живи бои“ бяха показани на седемнадесетото Русенско изложение. Първата в България демонстрация на рисуване с микроорганизми бе показана от студентите от специалност „Биотехнологии“, които синтезират различни пигменти, а след това ги използват като „живи бои“ за направа на изображения и фигури. 80 фирми се представиха на Изложението на техника и технологии през 2015 г. В програмата на форума бяха проведени заседания на Българо-румънската комисия по земеделие, Научна конференция на студентите и младите учени, а на кръгла маса, инициирана от Машинно-технологичния факултет, бяха обсъдени перспективите на обучението на машинни инженери и взаимодействието между университета и машиностроителния бранш. В осемнадесетото издание на Русенското изложение на техника, технологии, стоки и услуги, превърнало се в символ на модерни земеделие, транспорт и промишленост и станало притегателен център за агрофирми, производители и гост, за пръв път се проведе Иновативно младежко експо. В него се включиха 22 университета, училища, клубове и центрове, които представиха свои иновативни проекти и разработки.

Ще се радваме много ако ни посетите! Очакваме Ви!

Чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев –
Ректор на Русенски университет "Ангел Кънчев"

Карта на изложбените площи
карта

Информация
СнимкиВидео
Lorem Ipsum Lorem Ipsum
Lorem Ipsum Lorem Ipsum
Lorem Ipsum Lorem Ipsum
Lorem Ipsum Lorem Ipsum