ПОКАНА

         Уважаеми господа,
         Обръщаме се към Вас, за да Ви поканим да вземете участие в двадесетото Юбилейно Изложение Изложение на земеделска, автомобилна, индустриална и електронна техника, организирано от Русенския университет “Ангел Кънчев” /факултети: “Аграрно-индустриален”, “Транспортен”, "Електротехника, електроника и автоматика" и Машинно-технологичен/. Изложението се провежда със съдействието на Министерство на земеделието и храните, Национална служба за съвети в земеделието, Контролно-техническа инспекция, Област – Русе, Община – Русе и Съюза на учените – Русе.
        Изложението на земеделска , автомобилна, индустриална и електронна техника ще се проведе от 10 до 12 май 2018 г. на територията на Русенски университет “Ангел Кънчев”.
         В ХX-то Юбилейно специализирано издание на Изложението ще положим усилия за увеличаване на фирмите изложители от други страни.
         Чрез Контролно-техническа инспекция към МЗХ, областните земеделски служби и други областни и общински структури и организации ще бъдат поканени земеделски производители, арендатори, стопани, фирми и др. от цялата страна. Създадена е организация за навременното информиране и реклама чрез медиите.
         При откриване на изложението очакваме да присъстват: народни представители; дипломати, областни управители; кметове; директори на учреждения, институти и организации, много гости и др.
         Дните по време на изложението ще са наситени с много изяви: срещи, дискусии, разговори, презентации, състезания, концертни програми и др.
        Искрено се надяваме и ще се радваме, ако Вашата фирма участва като изложител в Русенското изложение на земеделска и автомобилна техника. Условията за участие са посочени в Общи условия за участие.
        Машините ще бъдат разставяни на площадките на Изложението на 8 и 9 май 2018 г. За целия период е осигурена денонощна охрана.
        Допълнителна информация може да получите на указаните телефони или по електронната поща, след направено от Вас запитване.
        
        С уважение:
        Галин Григоров, Областен управител на Русенска област
        чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев, Ректор на Русенски университет, Председател на Общински съвет Русе
        Пламен Стоилов, Кмет на община Русе
        проф. д-р Велизара Пенчева, Председател на Общото събрание на Русенски университет
        
        Главен координатор на Изложението:
        Проф. д-р Пламен Даскалов  – Заместник-ректор по развитие, координация и продължаващо обучение на Русенски университет “А. Кънчев”
        
         Координатор за земеделска, индустриална техника и направление Земеделие
         Проф. д-р Генчо Попов  – Декан на Аграрно-индустриален факултет
        
        Координатор автомобилна техника:
        Доц. д-р Васко Добрев  – Декан на Транспортния факултет
        
        Координатор за електронна техника
        Проф. д.н. Михаил Илиев  – Декан на факултет Електротехника, електроника и автоматика
        
        Координатор за индустриална техника
        Проф. д-р Бранко Сотиров  – Декан на факултет Машинно-технологичен факултет
Карта на изложбените площи
карта

Информация
СнимкиВидео
Lorem Ipsum Lorem Ipsum
Lorem Ipsum Lorem Ipsum
Lorem Ipsum Lorem Ipsum
Lorem Ipsum Lorem Ipsum

Партньори

178

Медийни партньори

213