Условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
В XX-то ЮБИЛЕЙНО РУСЕНСКО ИЗЛОЖЕНИЕ
в гр. РУСЕ от 10 до 12 май 2018 г.

В Изложението могат да участват фирми:

  1. 1. производители, вносители и дистрибутори на земеделска и автомобилна техника;
  2. 2. производители, вносители и дистрибутори на пътностроителна техника;
  3. 3. производители, вносители и дистрибутори на електронна техника;
  4. 4. производители и дистрибутори на резервни части и консумативи;
  5. 5. за обработващи и преработващи машини и съоръжения на земеделска продукция;
  6. 6. за торове, препарати, семена и посадъчен материал и др.;
  7. 7. за производство на селскостопански и декоративни животни и птици;
  8. 8. за храни и фуражи за животни и птици;
  9. 9. за опаковани храни и напитки с растителен и животински произход и др.
организации – планиращи, организиращи и контролиращи дейностите в отрасъл “Земеделие”, “Транспорт”, "Машиностроене", "Електроника";
научни институти, занимаващи се с проучване, изследване, селекция и разработване на нови технологии, машини, сортове култури и породи животни и и др.;
електронни медии и печатни издания, отразяващи научните разработки, проблемите и постиженията в земеделието и транспорта у нас и в чужбина;
    Желаещите да участват подават попълнена Заявка за участие по пощата, по факс или чрез електронната поща до 27.04.2018 г.
    След получаване на Заявките, ще бъде определено разположението на фирмите по площадките. Мястото на фирмите ще бъде обозначено в плана на Изложението и в Каталога на Изложението, който ще се отпечата предварително. Към данните в заявката изпратете допълнително и лого/знака/ на фирмата/по възможност в електронен вид/. Може да се посочат и адреси на офиси на фирмата и в други градове, лица за контакти, мобилни телефони и др.

Финансови условия:

    - При заплащане по банков път, до 23 април 2018 ще Ви изпратим копие на фактурата /по факс или ел. поща/ и заплащането трябва да се извърши най-късно до 27 април 2018 г. Данни за банков превод:ОББ ТБ – АД - Русе, клон “Възраждане”, ул. “Плиска” №19, Русенски университет, IBAN BG59UBBS80023106029309, BIC код UBBS BGSF
    - При заплащане в брой – в касата на Русенски университет до 9 май 2018 г.

Тарифи*

Наем открити площи 20,00 лв./m2
Наем открити централни и ъглови площи 25,00 лв./m2
Наем закрита площ 40,00 лв./m2
Наем шатра 3x3 m 30,00 лв.
Наем маса 10,00 лв.
Наем стол 7,00 лв.
Наем пилон 40,00 лв.
Наемане на мотокар или кран 150,00 лв./час
Осигуряване на ел. захранване** 35,00 лв.

    Изложителите се освобождават от такса-регистрация.
    Приемането и разполагането на техниката, както и настаняването на участниците в Изложението, се извършва на 8 и 9 май 2018 г.
    Допълнителна информация и уточнения може да получите на указаните телефони или по електронната поща (виж страницата с контакти)

* Цените са без ДДС и важат за целия период на Изложението
** Монофазно – до 1,5 kW мощност; трифазно – до 5 kW мощност на консуматорите

Карта на изложбените площи
карта

Информация
СнимкиВидео
Lorem Ipsum Lorem Ipsum
Lorem Ipsum Lorem Ipsum
Lorem Ipsum Lorem Ipsum
Lorem Ipsum Lorem Ipsum