ПАРТНЬОРИ

 • - Министерство на земеделието и храните
 • - Национална служба за съвети в земеделието
 • - Контролно-техническа инспекция
 • - Индустриален клъстър „Селскостопанска техника”
 • - Сдружение на производителите на земеделска техника
 • - Стопанска камара - Русе

МЕДИЙНА ПОДКРЕПА

 • - "Агрофорум"
 • - в-к "Български Фермер"
 • - "Агровестник"
 • - в-к "Земеделска техника"
 • - сп. "Селскостопанска техника"
 • - сп. "Механизация на земеделието"
 • - Регионални медии от Северна България - Русе, Разград, Силистра, Търговище, Добрич, Варна, В. Търново, Габрово, Плевен, Монтана, Враца, Видин и др.

ТЕМАТИКА

XVII-то РУСЕНСКО ИЗЛОЖЕНИЕ
14 - 16 Май 2015 г.
 • - Едрогабаритна и малогабаритна земеделска техника
 • - Автомобили
 • - Електронна, компютърна и управляваща техника
 • - Пътностроителна техника
 • - Оборудване, технологии и селскостопански инвентар
 • - Машини и съоръжения за хранително-вкусовата промишленост
 • - Машини и съоръжения за животновъдството
 • - Машини и съоръжения за фуражното производство
 • - Сушилни инсталации, парници и оранжерии
 • - Хладилна, вентилационна, климатична и отоплителна техника
 • - Технологии и оборудване за диагностика и ремонт
 • - Резервни части и консумативи
 • - Растениевъдство
 • - Мелиоративни съоръжения
 • - Семена, посадъчен материал, торове и препарати
 • - Животни и птици
 • - Гуми
 • - Горива, масла и смазочни материали
 • - Презентации на фирми и научни институти
 • - Лабораторни прибори и апаратура
 • - Услуги
 • - Специализирана периодика и литература
 • - Представяне на ведомства и институти
Карта на изложбените площи
карта

Информация
СнимкиВидео
Lorem Ipsum Lorem Ipsum
Lorem Ipsum Lorem Ipsum
Lorem Ipsum Lorem Ipsum
Lorem Ipsum Lorem Ipsum