ОРГАНИЗАТОРИ

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
XX ЮБИЛЕЙНО РУСЕНСКО ИЗЛОЖЕНИЕ
10 - 12 май 2018 г.

 1. 1. Галин Григоров – Областен управител на Област Русе
 2. 2. Чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев – Председател на Общински съвет Русе и Ректор на Русенски университет “А. Кънчев”
 3. 3. Пламен Стоилов – Кмет на община Русе
 4. 4. Проф. д-р Велизара Пенчева – Председател на Общото събрание на Русенски университет “А. Кънчев”
 5. 5. Проф. д-р Генчо Попов – Декан на Аграрно-индустриалния факултет
 6. 6. доц. д-р Васко Добрев – Декан на Транспортен факултет
 7. 7. Проф. д.н. Михаил Илиев – Декан на факултет Електротехника, електроника и автоматика
 8. 8. Проф. д-р Бранко Сотиров – Декан на Машинно-технологичен факултет
 9. 9. Доц. д-р Таня Грозева – главен секретар на РУ “А. Кънчев”
 10. 10. Доц. д-р Калоян Стоянов – заместник Декан на АИФ
 11. 11. Доц. д-р Симеон Илиев – Заместник-декан на Транспортен факултет
 12. 12. Станимир Бояджиев – Председател на Студентски съвет

  Главен координатор
   Проф. д-р Пламен Даскалов – Заместник-ректор по развитие, координация и продължаващо обучение на Русенски университет “А. Кънчев”

  Координатор за земеделска, индустриална техника и направление Земеделие
  Проф. д-р Генчо Попов –Декан на Аграрно-индустриален факултет

  Координатор автомобилна техника
  Доц. д-р Васко Добрев – Декан на Транспортния факултет

  Координатор за електронна техника
  Проф. д.н. Михаил Илиев – Декан на факултет Електротехника, електроника и автоматика

  Координатор за индустриална техника
  Проф. д-р Бранко Сотиров – Декан на факултет Машинно-технологичен факултет

Карта на изложбените площи
карта

Информация
СнимкиВидео
Lorem Ipsum Lorem Ipsum
Lorem Ipsum Lorem Ipsum
Lorem Ipsum Lorem Ipsum
Lorem Ipsum Lorem Ipsum

Партньори

178

Медийни партньори

213